Fire EcoBoards

Fire EcoBoards

fire2
WEKLA

Fire Boards

För både brandisolering och ytskikt. Skivorna är i stort sett obrännbara A1. Konceptet bygger på att en enda skiva kan ersätta två eller tre lager, vilket bidrar till att göra skivan både snabb och enkel att montera.

Bästa brandklassning för såväl vägg, schakt, pelare, stålkonstruktioner, brandcellsindelning, ytskikt mm.

Wekla Green EcoBoard

AI 60, ekonomisk lättbearbetad och mångsidig konstruktion / brandskiva.

Wekla Natural

AI 60 extra stark, stabil och genomfärgad skiva för både exteriör och interiör..

Wekla HPL

AI 60 GreenEcoBoard med högtryckslaminat för ett färdigt ytskikt.

Wekla AquaStone

Brandskiva för lättare bruk.

Wekla Protectpan

Mer information inom kort.

Våra produkter

Fire Boards

Welcome to Our Website

KbxBotIcon