Wekla GreenEcoBoard

Wekla GreenEcoBoard

Wekla GreenEcoBoard an Ecoboard that is Eco-friendly Environmental Efficient Ergonomic Effective Economical
-Extremely Excellent and Easy to use Everyday and Everywhere on Earth.

Tänk nytt & innovativt. Bygg ansvarsfullt & ekonomiskt.

Wekla GreenEcoBoard är inte bara en ny produkt – det är ett helt nytt sätt att bygga med en väl beprövad internationell teknik! En multi skiva med en specialkomposition av huvudsakligen miljömaterialet magnesium som är helt återvinningsbar. Passar perfekt både utomhus och inomhus i golv, vägg och tak

Innebörd

 • Lägre installations & materialkostnader
 • Snabbare & hälsosammare hantering
 • Bättre logistik, mindre spill
 • Ekonomisk totallösning

Enkelt uttryck Du sparar tid och pengar, samtidigt som Du får en väl beprövad kvalitetsprodukt som ersätter 2-3 vanliga traditionella skivor, samt en grönare miljöprodukt.

 • Brandsäker A1, EI60
 • Ljudisolerande
 • Formstabil
 • Vatten- och fuktsäker
 • Mögelresistent
 • Står emot temperaturväxlingar
 • Arbetsmiljövänlig
 • Slag och stöttålig
 • Klarar 80 kg i utdragskraft
 • Behåller sin funktionalitet även vid nedfuktning
 • Låg vikt – väger och bearbetas som en vanlig gipsskiva
 • 1 skiva ersätter 2-3 vanliga byggskivor

Fuktsaker

Brandsaker

Formstabil

Ljudisolerande

Egenskaper

Wekla GreenEcoBoard är en specialkomposition huvudsakligen av miljömaterialet magnesium och är helt återvinningsbar. Produktionsprocessen är kvalitetssäkrad med CE märkning för produkten. Skivans framsida har en slät elfenbensvit yta lämpad för ytbehandling, baksidan en raggig-sida för bästa vidhäftning. Wekla GreenEcoBoard är förstärkt med arbetsmiljövänlig glasfiber på båda sidor för bästa hållfasthet, slagtålighet och beständighet. God formstabilitet även vid omväxlande temperaturer
och fuktpåfrestningar. Mögelresistent och ingen risk för kartongmögel. Brandsäker.

Miljö

Återvinningsbar. Wekla GreenEcoBoard har fått högsta betyg i SundaHus miljödata och släpper vid tillverkningen ut 50 % mindre växthusgaser jämfört med vanliga cementbaserade produkter.

Kvalitetskontroll

 • Kvalificerad personal som konstant övervakar produktionen och leveransen på respektive enhet.
 • Väldokumenterad kvalitetskontroll
 • Utvalda fabrik med kvalitetskontroll
 • Varje skiva/pall märkt för spårning
 • Väl paketerade och emballerade leveranser

Användningsområden

1 – Utvändigt stombeklädnad

Vindskyddsskiva

God stabilitet och höga hållfasthetsvärden.Högt ånggenomgångsmotstånd ger en luft/vindtät konstruktion där luftströmningar undviks. Primning rekommenderas.

Brandsäker A1.

Lägre vikt och enklare bearbetning än andra på marknaden förekommande skivor.

Egenskaper som gör den perfekt som en användarvänlig del i det aktiva klimat skalet där bakomliggande konstruktion kan skyddas på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Skivan skyddar mot vind.

Skivan är sugande var med impregnering (FRONT Hydrogrund) bör ske för en säker applicering i en ventilerad konstruktion.

Putsbärare

Fungerar som väl putsbärare i ventilerade konstruktioner. Använd flexibel puts enligt respektive putsleverantörs anvisning. Raggiga sidan för bästa vidhäftning. Primning rekommenderas.

Soprum

Fukttålig, slagtålig och brandklassad

Sockelbeklädnad

Motståndskraftig mot frost, mögelsäker målningsbar med silikatfärg

2 – Våtrum

Godkänd i 1 lager 12 mm skiva av både BKR och GVK enligt de senaste branschkraven. Även lämplig som vägg och takskiva i utrymmen med hård fuktbelastning, typ, bastu, duschrum, simhallar
industribyggnader. Wekla GreenEcoBoard är sugande och har en häftningstid på 15-20 minuter. Vidhäftnings- och draghållfastheten har testats till 1,17 MPa vilket är nästan 6 gånger mer än kravet som är 0,2 MPa.

3 – Brandskydd

Brandklassad och godkänd enligt EI=60 brandklass A1 vilket gör den i stort sett obrännbar. 1 lager ersätter 3 lager gips. Perfekt för alla utrymmen med höga krav på brandsäkerhet med brandavskiljning, och brandschakt, parkeringsgarage mm

4 – Vägg

Wekla GreenEcoBoard lämpar sig utmärkt för alla typer av väggar. Tack vare dess formstabila egenskaper kan den ersätta den vanligt förekommande 2 lagers-konstruktionen (gips + OSBboard) med
endast ett lager. Dessutom är den perfekt för enkel och hållbar infästning. Istället för speciella plugg, molly m.m. räcker det med en enkel träskruv. 50 -80 kg i utdragskraft.

5 – Golv

Wekla GreenEcoBoard formstabilitet samt slagtålighet i kombination med ljud- och fuktegenskaperna
gör att den lämpar sig utmärkt som undergolv istället för golvgips, spånplatta etc. Mögelsäker

6 – Innertak

Specialprodukt som kan tillverkas både som laminerad och perforerad innetaksskiva samt även komplett innertakssystem med ljudisolering upp till 47 dB.

PVC-laminerat och flamsäkert gör det perfekt som installationstak i bl.a. kontor,
shoppingcentra, sjukhus, industrier, skolor och andra offentliga miljöer med höga krav på hygien.

Specialprodukt.

7 – Sandwichelement

Med dess suveräna egenskaper vad gäller brand skydd, fuktmotstånd, design, formstabilitet mm
finns det flera mycket innovativa och ekonomiska sandwichlösningar att vidareutveckla med isoleringsmaterial,stomsystem mm.
Det patenterade ZIP elementet från Zenergy är ett framgångsrikt exempel med CE-märkning och CE godkännande.

Produktfakta EX`TECBOARD

Kriterium Norm Värde Enhet Förklaring
Densitet EN 12467,5.4.2 1002 kg/m3 Materialets masstäthet, d.v.s. dess tyngd i förhållande till dess volym.
Klassifikation av brandmotstånd: EN 13501
EN 12467,
5.6.1
EN 13501-1
EI 60
A1
A1fl
En väggkonstruktion bestående av skivor, reglar och isolering klarade av att förhindra
brandspridning under mer än 60 minuter i ett SPtest.
Brandklass A1 innebär enl. ISO 1716 att produkten ej nämnvärt kommer att bidra till brandutveckling, oavsett dess användningsområde.
Ljudreducering: EN ISO 140-3 3 Rw = 29 dB Vägt Reduktionstal, Rw = 29 dB vid test med 12 mm skiva i frekvensbandet 100-3150 Hz.
Spektrumsanpassningstermen, Cso-3150 vid det aktuella testet, ligger på -6 dB.
Böjhållfasthet: Böjmodul EN 12467,5.4.4 16,5
4392
N/mm2 Den maximala spänning ett material kan ta.
Den elasticitetsmodul som uppmäts vid ett
böjhållfasthetsprov.
Slaghållfasthet: EN 14517-
9:2005
7,5 kJ/m2 Slaghållfasthet är ett materials eller en konstruktions förmåga att motstå slag och stötar.
Vidhäftningsstyrka EATG 016
Part1, C3
Brottgräns 1,7
Dragmodul 20,4
MPa Förmåga att fästa vid andra substanser, exempelvis putsbruk och primer.
Frys-Tina resistens
100 cykler
EN 12467,
5.5.2
0,26 RL Frysa/tina upprepade gånger utan att tappa egenskaperna.
Fukt
(värme & regntest)
50 cykler
EN 12467,
5.5.3
Ingen spricka och delaminering, böjning observeras
Ånggenomgångsmotstånd EN 12467,
5.4.6
EN 12572
0,240 / 0,33
19,180 / 18,437
m µ [.] Spridning vattenånga Resistans faktor vattenånga
Tunga metaller CEN/TS 16637-1 Sb <5, As <1, Ba <5, Cd <0,2, Cr <5, Pb <1, Hg <0,01, Se <5
Vattentålighet EN 12467, 5.5.4 0,28 RL Skivans förmåga att stå emot vatten till vissa
påtryckningar
Vattenabsorption /torkning – 50 cykler EN 12467, 5.5.5 0,36 RL
Luftgenomsläpplighet: EN 12114 0,02 m3/m2/h Den luftvolym (m3) som släpps igenom en ytenhet(m2) av materialet per tidsenhet (h).
Värmeledningsförmåga, λ: EN 12667:2001 0,152 W/mK Värmeledningsförmåga beskriver den totala värmetransporten genom materialet. Ju lägre lambdavärde, desto bättre isolerande förmåga hos materialet
Skruvgripkraft: 80 kg (ca84 N) vid 12 mm tjock
skiva.50 kg (ca 490 N) vid 8 mm tjock skiva
Följande utdragsvärden uppmättes i test med Aerfast Kombiskruv 10009; 3,9 × 30 mm.
Dimension: Tjocklek: Bredd: Längd:
Standard 8/12 mm 900 /1200 mm 2500/2700 mm
Övriga 10 mm 600/900/1200 mm 2440/2500/2600/2700/3000mm
Golv 20/22 mm 600/900mm 1200/1800mm
Max mått 2-22 mm 1220 mm 3650 mm
Måttoleransen är L = ± 1,5 mm, B = ± 1,5 mm och T = ± 0,3 mm
Skivornas max mått: B=1220 L = 3650 mm, special mått enligt önskemål.
Tjocklek/skiva Antal skivor/pall Vikt
8 mm 75 st 1200x2500mm: ca.1850 kg
10 mm 60 st 900×2500 mm: ca.1450 kg
12 mm 50 st 900×2500 mm: ca.1450 kg

Applicering

Infästning

Infästning sker lämpligen med hårdgipsskruv, spik eller klammer. Skivan bör vara helt torr vid
montering och skivorna monteras med minst 1 mm avstånd mellan varandra. C/C-avstånd mellan skivkant-skruv bör vara minst 8-10 mm

Skruv

– Hårdgipsskruv, bandad eller lös. Aerfast Duraspin 39T30MC – 30.9×30 mm som kan användas
till trä samt stålregel eller likvärdig skruv. Alternativt Grabber List/Golvskruv PTX28ZK – 4,0×28 mm.

Används annan skruv måste de ha försänkt huvud och rillor undertill, vanlig gipsskruv kan förorsaka att skivan fraser sig.

Spik

– AerfastRB3221VR – 32×2.1 mm VFz Ring Lim, varmförzinkad Wirebandad 2.1 eller likvärdig spik.

Klammer

– Aerfast AS30012 – 45 mm Klammer Efz, SH träddimension 1.4×1.55 eller likvärdig klammer.

Lim

– För liminfästning rekommenderas Killtofix Masa eller likvärdig lim.

Bearbetning

Wekla GreenEcoBoard kan enkelt skäras och knäckas med gipskniv, eller kapas med vanliga handverktyg som t.e.x. fogsvans eller sticksåg. Dess låga vikt är likvärdig med vanlig gips. Skivans ygieniska värden för damm och fibrer samt att den är giftfri främjar också en bra arbetsmiljö.

Våtrum

För kakelbärande skivor, använd skivtjocklek 12 mm på regelavståndet c/c 450 mm. På högre
regelavstånd, används företrädelsevis 2 lager. Skivan har goda vidhäftningsegenskaper och bör vara
helt torr vid montering. Den är mögelresistent och ej baserad på organiska material. Primning rekommenderas.

Efterbehandling

Wekla GreenEcoBoard lämpar sig även för målning och putsutföranden. Puts appliceras på raggiga sidan för bästa vidhäftning. Primning rekommenderas.

Vid användning i fuktiga miljöer samt för utomhusbruk bör skivan förses med impregnering (FRONTHydrogrund) för att reducera fuktupptagningen och fuktabsorption. Observera att skivan är sugande.

Förvaring

Wekla GreenEcoBoard skall förvaras torrt, varmt och plant i dess originalemballage.

Leveransvillkor

Leverans och ersättning sker enligt ABM 07. Allmänna bestämmelser för leveranser av bygg-material Se Säljarens allmänna leveransvillkor för fullständig dokumentation Alla angivna färger och nyanser i varuprover och marknadsmaterial är endast vägledande, och beskriver materialets genomsnittliga karaktär.

Säljaren reserverar sig för eventuella färg och nyans skillnader mellan varuprover, bilder och slutligt levererade produkter.

Ansvarig yrkesentreprenör har huvudansvaret för totalkonstruktionen, dess ingående materialsammansättning, utförande samt övriga faktorer.

Sortimentets utföranden, tekniska data, riktvärden och dylikt kan ändras utan föregående avisering.

Welcome to Our Website

KbxBotIcon