Schenker

Schenker

dec 19, 2019 | Posted By: Web Admin

Med ett transportnätverk som täcker hela jordklotet erbjuder Schenker möjligheten att få ett komplett flöde i alla transporter, oavsett var det skickas eller om det är med flyg, båt, lastbil eller tåg. Utöver själva transporten kan de erbjuda fullständiga logistiklösningar som lagerhållning och en rad informationstjänster.

För oss är samlastning med gods och paket lika självklart som att solen går upp på morgonen och ned på kvällen.

Partner Speciality

Frakt-avtalspartner till STAWED framförallt på inrikestransporter inom Sverige

Welcome to Our Website

KbxBotIcon