MgO i Öst Är Lika Vanligt Som Portlandcement i Väst och att Bindemedlet i Fogarna i Kinesiska Muren Är MgO. Stämmer Det?

MgO i Öst Är Lika Vanligt Som Portlandcement i Väst och att Bindemedlet i Fogarna i Kinesiska Muren Är MgO. Stämmer Det?

Kinesiska muren
jan 20, 2020 | Posted By: Beata Larson

KINESISKA MUREN OCH MAGNESIUMOXID

Magnesiumoxid som bindemedel.

Ja det stämmer att magnesiumoxis användes som bindemedel i Kinesiska muren.

Portland cement är dock det absolut vanligaste bindemedlet i världen.

Magnesiumpulver kan användas som bindemeled i tillverkning av magnesiumskivor.

Magnesiumskivor av högkvalitet kräver dock en speciell sammansättning med flera olika komponenter i materialet för att klara tuffa krav under långtid. Enbart magnesiumpulver kan spricka och krackelera vid t.ex. rörlighet under långtidspåverkan.

Detta är en av anledningrana till att det finns väldigt varierande kvaliet på magnesiumskivor.

Wekla GreenEcoboard som är den magnesiumoxidskiva som tillverkas och användes som konstruktionsskiva och i olika konstruktionslösningar, har ett annat specialframtaget bindemedel.

Genom forskning och otaliga tester användes ett speciellt starkt och miljövänligt framtaget bindemedel som säkerställer långhållbarhet. GreenEcoBoard innehåller ej heller chlorider vilket var  och är vanligt bland billigare skivor. Avsaknaden av klorider medför även högre och andra krav på bindemedlet för att den slutliga produkten ska bli optimal.

Welcome to Our Website

KbxBotIcon