Leveransvillkor Wekla GreenEcoBoard

Leveransvillkor Wekla GreenEcoBoard

jan 02, 2020 | Posted By: Beata Larson

Leveransvillkor Wekla GreenEcoBoard

  • Leverans och ersättning sker enligt ABM 07, allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet.
  • Observera säljarens allmänna leveransvillkor för fullständig dokumentation.
  • Alla angivna färger och nyanser i varuprover och marknadsmaterial är endast vägledande och beskriver materialets genomsnittliga karaktär.
  • Säljaren reserverar sig för eventuella färg- och nyansskillnader mellan varuprover, bilder och slutligt levererade produkter.
  • Ansvarig yrkesentreprenör har huvudansvaret för totalkonstruktionen, dess ingående materialsammansättning, utförande samt övriga faktorer.
  • Sortimentets utföranden, tekniska data, riktvärden och dylikt kan ändras utan föregående avisering

Welcome to Our Website

KbxBotIcon