Därför är Wekla greenEcoboard tillförlitliga (MGO) byggskivor

Därför är Wekla greenEcoboard tillförlitliga (MGO) byggskivor

dec 29, 2019 | Posted By: Web Admin

Därför är Wekla greenEcoboard tillförlitliga (MGO) byggskivor.

Sedan ett par år pågår en diskussion om magnesiumoxid i byggbranschen. Anledningen är några fall av fuktskador vid användande av magnesiumoxidskivor i Danmark samt en efterföljande rapport.

Wekla som arbetat aktivt med produktutveckling av magnesiumskivor är medvetna om problematiken men ser ingen anledning till oro då Wekla greenEcoboard MgO-skivor är av en specifik framtagen sammansättning, av hög kvalitet och väl beprövade material.

Wekla greenEcoBoard skivorna använder en typ av magnesiumskivor som enligt tester utförda av tredje part har visat sig klara mer än 50 dagar i ett klimat över 98 % RF utan att ytan fuktades upp. Vi känner oss trygga med de högkvalitativa magnesiumskivor vi använder i standardutförandet, och där skivorna använts på ett korrekt sätt enligt föreskrifter och anvisningar, har inga direkta skador kunnat fastställas.

Totalt har green EcoBoard skivorna de senaste åren levererats i mer än flera hundratusen m2 magnesiumskivor, vilket utgör en bra grund för att fastställa egenskaper och möjliga material problem.

Sedan slutet av 2015 pågår en utredning av fukttekniska egenskaper hos MgO-skivor samt en kartläggning av befintliga fukttillstånd och eventuella risker i konstruktioner. Wekla som är en GreenEcoBoard leverantören har aktivt deltar i projektet som har initierats av SBUF och genomfördes tillsammans med Byggnads Materiallära på Lunds Tekniska Högskola.

Se separat slutrapport. Ecoboard skivorna som b.la. Zenergy använt är nr O, vilket påvisar en klart bra kvalité. I samband med SBUF testet finns även ett specifikt fuktutlåtande där det påvisas att green EcoBoard skivorna inte gråter, detta till skillnad till gentemot flera andra skivor i undersökningen.

Wekla greenEcoBoard skivorna har levererats till flera olika samarbetspartners och kunder som b.la. har levererat över 1000 stycken byggbodar och bomoduler som stått utomhus sedan >5 år och som därmed varit utsatta för alla sorters väder. Flera konstruktioner som greenEcoBoard skivornas kunder utfört med greenEcoboard skivor visar hittills att regn och luftfuktighet inte har tagits upp i sådan grad att någon gråteffekt påvisats. Konstateras kan att greenEcoBoard skivorna är av väldigt hög kvalitè och fuktresistenta, mycket tack vare stabil sammansättning av högkvalitativa och utvalda råmaterial samt en strikt och välutvecklad kvalitetskontroll.

GreenEcoBoard skivorna har även genomgått ett flertal olika tester på SP (Rise) samt inte minst omfattande Europeiska tester b.la. för den aktuella CE-märkningen tillsammans med ZIP-Elementen hos Zenergy.

Det finns olika typer av MgO-skivor som innehåller olika höga eller låga halter av MgCl2 (klorid) och som skiljer i kvalitet. Som när det gäller de flesta material finns det bättre och sämre produkter som varierar i såväl böjstyrka, formstabilitet, densitet och vattenabsorption. Olika byggmaterial och MgO-skivor kan skilja sig markant i produktprestanda beroende på kemiska recept, koncentration, råmaterial och tillverkningsprocesser. Dessutom kan vissa skivor ha höga resthalter av restprodukter kvar i råvaran vilket påverkar materialet negativt.

Många i branschen är bekanta med uttrycket ”crying boards” (”gråtande skivor” på svenska). Skivor som ”gråter” med huvudsaklig orsak av råvaror med bristfällig kvalitet, för hög andel och låg kvalité av MgCl2 (Magnesiumklorid), en stor andel organiskt osorterat material (trä) och en felaktig tillverknings-/härdningsprocess samt felanvändning i konstruktioner. Expertisen bedömer att skadefallen i Danmark beror bl.a. på bristande kvalitet på MgO-skivorna för de specifika konstruktioner de använts till b.la. fel konstruktion och/eller fel användning.

MgO skivor är sugande. Även om greenEcoBoard skivorna har bra testvärden så rekommenderas alltid någon form av impregneringsskydd vid utomhus applicering.

Att byggnadsmaterial tar upp fukt från luften är helt normalt och t.ex. trä, tegel, mineralull och betong är samtliga exempel på material som tar upp fukt från en fuktigare omgivning. Om luften däremot har en lägre RF än materialet så kommer materialet att torka ut. Så sker även med en greenEcoBoard skivorna.

GreenEcoboard skivorna innehåller ingen chloride, till skillnad från flera andra skivor på marknaden.

Wekla green EcoBoard – sannolikt den bästa brandskivan på marknaden!?

Brandsäker A1, EI60, Formstabil, Vatten – Fukt- och Mögelresistent, Står emot temperaturväxlingar, Arbetsmiljövänlig, Slag och stöttålig, Klarar 80 kg i utdragskraft, Behåller sin funktionalitet även vid nedfuktning, Låg vikt – väger och bearbetas som en vanlig gipsskiva, 1 skiva kan ersätta 2-3 vanliga byggskivor.

 

Welcome to Our Website

KbxBotIcon