Market EX Partners

SUPPLIERS

Tre olika nivåer på engagemanget för våra leverantörer och återförsäljare

Open EX supplier

har på något sätt ett engagemang tillsammans med STAWED Group.

ADVANCED EX supplier

Gemensamt utvecklingsarbete

Agent eller försäljningssamarbete

ELITE EX supplier

helt integrerad med STAWED Group

Se vem som är vem:

CUSTOMERS

Tre olika nivåer på engagemanget för våra kunder

Open EX Customer

Registrerad kund

Enstaka köp

ADVANCED EX Customer

Flergångsköpare

Gemensamt utvecklingsarbete

STAWED produkter ingår i koncept eller försäljning

Kund anlitar STAWED som huvudleverantör

ELITE EX Customer

Kund anlitar STAWED som ensamleverantör på produktsegment

Kund har återkommande stora direktleveranser

Vem vill Du vara?

Welcome to Our Website

KbxBotIcon